Haber Detayı
25 Şubat 2018 - Pazar 12:38
 
CHP’Lİ BAKAN’DAN HAYVAN HAKLARI İÇİN 4 AYRI KANUN TEKLİFİ!
EGEOLAY/Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Murat Bakan hayvan haklarının korunması amacıyla 4 ayrı kanun teklifi verdi.
Siyaset Haberi
CHP’Lİ BAKAN’DAN HAYVAN HAKLARI İÇİN 4 AYRI KANUN TEKLİFİ!

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED)ile beraber çalışma yürüten CHP’li Murat Bakan; belediyeler tarafından gerçekleştirilen hayvan katliamlarının engellemesi amacıyla belediyelere idari para cezası uygulamasını, sokak hayvanlarının mahalli idareler tarafından barındırılmasını ve ev hayvanlarının yasadışı deneylerde kullanılmasının önüne geçilmesini kapsayan kanun tekliflerini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Hayvanları Koruma Kanunu’nda yaptığı değişikliklerle sahipsiz hayvanlar ve ev hayvanlarının korunması amacıyla gerektiği sayıda hastaneli bakımevleri kurularakburalarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesini talep eden Bakan, teklifine tüm il ve ilçelerde yeterli sayıda veteriner hekim istihdamını da kanun maddesi olarak ekledi.

HAYVAN KATLİAMI YAPAN BELEDİYELERE CEZA!

Bakan, verdiği kanun teklifiyle belediyeler tarafından gerçekleştirilen hayvan katliamlarının önünde geçilmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28’inci maddesine “Sahipsiz hayvanları koruma, barındırma ve bakımlarını sağlama, kısırlaştırma anlamında görevini yerine getirmeyene Belediyelere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hayvan başına ikibin lira idari para cezası, sebepsiz yere sokak hayvanlarını öldüren ve/veya öldürmeye teşebbüs eden Belediyelere ise hayvan başına beşbin lira idari para cezası kesilir”bendinin eklenmesini istedi.

SOKAK HAYVANLARI MAHALLİ İDARELERCE BARINDIRILSIN!

Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda öngörülen durumlar dışında öldürülmelerinin yasak olduğunu vurgulayan Bakan, sokak hayvanlarının mahalli idareler tarafından barındırması amacıyla 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 6’uncu maddesinin “Mahalli idareler, sahipsiz veya güçten düşmüş ev hayvanlarını hayvan bakımevlerine götürmekle yükümlüdür. Mahalli idarelerce bu hayvanların öncelikle bakımevlerinde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların mikroçiple kayıt altına alındıktan sonra öncelikle sahiplendirilmeleri esastır. Güçten düşmüş hayvanları, bakımevlerinde ayrılacak özel bölümlerde hayvan refahına uygun olarak bakılır. Mahalli idareler sahipsiz ev hayvanlarının refahını sağlamak üzere yeterli sayı ve özellikte besleme noktaları teşkil etmekle yükümlüdür. Hayvan bakımevi izinleri mahalli idareler tarafından verilir”şeklinde değiştirilmesini talep etti.

EV HAYVANLARININ YASADIŞI DENEYLERDE KULLANILMALARINA ENGEL!

Ev hayvanlarının yasadışı biçimde deneylerde kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 10’uncu maddesinin“Ev hayvanı satış yerlerinde ev hayvanı bulundurulamaz ve gerek ev hayvanı satış yerlerinde, gerekse üretim çiftliklerinde ve/veya bakımevlerinde ev hayvanı satışı yapılamaz. Ev hayvanı ithalatı yapılamaz. Hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunludur. Üretim çiftliklerinin ruhsatlandırılması ve denetimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yerine getirilir.  Ev hayvanlarının üretimini yapanlar, annenin ve yavrularının sağlığını tehlikeye atmamak için gerekli anatomik, fizyolojik ve davranış karakteristikleri ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür.Hayvanların ticarî amaçla film çekimi ve reklam için kullanılması ile ilgili hususlar izne tâbidir. Bu izne ait usul ve esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılacak   yönetmelikle belirlenir.Bir hayvan; acı, ıstırap ya da zarar görecek şekilde, film çekimi, gösteri, reklam ve benzeri işler için kullanılamaz. Sosyal medya ve internet sitelerindeki yasa dışı ev hayvanı ve deney hayvanı üretim ve satışı yasaktır” şeklinde değiştirilmesini istedi.

KISIRLAŞTIRMA İSTASYONU, BAKIMEVİ VE VETERİNER İSTİHDAMI!

Bakan, nüfusu 100 binden az olan belediyeler sınırları içerisinde yer alan hayvanların da kısırlaştırılması ve her türlü bakımı işin ehli uzmanlarca sağlanması amacıyla, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 19’uncu maddesinde, Sahipsiz hayvanlar ile ev hayvanlarının korunması amacıyla hayvan bakımevleri ve hastanelerin kurulması; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerin yürütülmesi, büyükşehirlerde belediyeleri, illerde il özel idareleri ve il belediyeleri ile;

a) Nüfusu 20000 altında olan yerleşim birimlerinde kısırlaştırma istasyonu, 

b) Nüfusu 20000-50000 arasında olan ilçelerde küçük ölçekli bakımevi,

c) Nüfusu 50000-100000 arasında olan ilçelerde orta ölçekli bakımevi,

d)    Nüfusu 100000 üzerinde olan ilçe ve illerde gerektiği sayıda hastaneli bakımevleri kurulmak suretiyle gerçekleştirilir.

Tüm il ve ilçelerde mutlaka yeterli ve gerekli sayıda veteriner hekim istihdam edilir ve belediyeler kısırlaştırma uygulaması konusunda Veteriner Hekimler Odaları ile “eğitim, bilgi ve teknik destek” bağlamında iletişim içinde çalışır. Ayrıca, alternatif olarak yerel veteriner hekimlerden de kısırlaştırma ve tedavi için hizmet alımı da yapılabilir. Orman Su İşleri Bakanlığının il teşkilatlarında da yeterli veteriner hekim istihdam edilir” şeklinde düzenleme yapılmasını talep etti.

Kaynak: Editör:
Etiketler: CHP’Lİ, BAKAN’DAN, HAYVAN, HAKLARI, İÇİN, 4, AYRI, KANUN, TEKLİFİ!,
Yorumlar
Haber Yazılımı